I'm a designer, illustrator and data-focused scientists. I specialise in illustration (including research and scientific figures), infographics and book covers. Have a look at my work and get in touch if you'd like to know more!

☉ ☿ ♀︎ ❪♁❫ ♂︎ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇

Interventions / In(ter)wencje
2019
Political Realism / Realizm Polityczny
2019
Decontamination / Dekontaminacja
2017
Politische Ideen / Idee polityczne
2019
Science'o'scope Infographics / Naukoskop
2018
Power / Moc
2015
Scienctific t-shirts / Naukowe koszulki
2017
Groups of Interest / Grupy Nacisku
2019
3 Bioprojects / 3 Bioprojekty
2019
Association of Science Advocates / Rzecznicy Nauki
2015
Gotland Blue Tits / Modraszki z Gotlandii
2017
MyTraits Sport
2017
War: American Style / Wojna po amerykańsku
2017
Pacta Sunt Servanda
2017
Nature for Science / Nauka dla Przyrody
2016
Say Yes! To Michigan
2017
Between heart and reason / Między sercem a rozumem
2017
Blood Clotting / Krzepnięcie krwi
2016
Sex / Seks - akrobatyka ewolucji
2017
Szkiełko i Oko
2014
LUNARES
2017
Blåmes
2017
MyTraits Sport
2017
Mobigen
2019
Evolution - A Guidebook / Ewolucja - Przewodnik
2014
Milk storing | Odciąganie mleka
2017
Sex: evolution's acrobatics | Seks
2016
EU Parliament summary | Podsumowanie kadencji PE
2017
Deadly Cities | Zabójcze miasta
2017
Medical physics | Fizyka medyczna
2017
Sex education leaflets | Ulotki o edukacji seksualnej
2018
Italian Mafia | Włoska przestępczość mafijna
2017
Eyes on America
2017
Back to Top